Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Spoločnosti AVAVA s.r.o., so sídlom Sklenárova 1360/10, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 131958/B, IČO: 51 826 852, DIČ: 2120858971, IČ DPH: SK2120858971, ako prevádzkovateľovi internetového obchodu www.gavalcova.com, email: jana@gavalcova.com, týmto oznamujem, týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

Dátum objednania / dátum prijatia tovaru:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Dátum:

Podpis spotrebiteľa (ak sa formulár podáva v listinnej podobe).

Späť do obchodu